Balle Vandværk A.m.b.a.

Velkommen


Orientering om den nationale beredskabssituation om el-forsyningen er hævet. Energistyrelsen har meddelt, at kontrollerede nedlukninger af el-forsyningen i mindre områder kan komme på tale.
Vandværket har et nødstrømsanlæg, som vil starte op, hvis nedlukning af el-forsyningen vil ske - Læs mere


Meddelelse til forbrugerne

Vi har i 2023 påbegyndt udskiftning til elektroniske vandmålere og arbejdet fortsættes i 2024.

Det forventes, at alle analoge vandmålere er udskiftet i 2024.

Ved udskiftningen aflæses måleren af vandværket.

Der modtages kvittering påført adresse, dato og målerstand.

Ønsker man selv at aflæse, skal dette ske før udskiftningen.

Fremover aflæses måleren automatisk ved årsskiftet af vandværket.
Driften
Der er i øjeblikket ingen driftforstyrrelser.Se mere aktuelt nyt her
Medlem af:
Name: dv-logo.png.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Balle Vandværk A.m.b.a | Formand Jørgen Brøgger | Balle Skovvej 2A | 8444 Balle | Kontakt