Balle Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes fredag d. 24. februar 2023 kl. 19.00.
Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive annonceret i lokal avis jf. vedtægterne §7 samt lagt på hjemmesiden.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest d. 17. februar 2023.
Bestyrelsen for Balle Vandværk
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendels
5. Takstblad til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt

Driften
Der er i øjeblikket ingen driftforstyrrelser.Se mere aktuelt nyt her
Medlem af:
Name: dv-logo.png.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Balle Vandværk A.m.b.a | Formand Jørgen Brøgger | Balle Skovvej 2A | 8444 Balle | Kontakt