Balle Vandværk A.m.b.a.

Velkommen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.30 i Borgerhuset, Lykkesholmvej 1, 8444 Balle
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendels
5. Takstblad 2022 til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingenskal være bestyrelsen i hænde senest 3. juni 2021. Grundet Corona må der max. være 50 deltagere. Tilmelding er derfor nødvendig på telefon 86337183 eller mail info@balle-vand.dk senest den 3. juni 2021 kl. 15, oplys navn, adresse og antal deltagere.
HUSK MUNDBIND OG GYLDIGT CORONAPAS.Bestyrelsen
Driften
Der er i øjeblikket ingen driftforstyrrelser.Se mere aktuelt nyt her
Medlem af:
Name: dv-logo.png.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Balle Vandværk A.m.b.a | Formand Jørgen Brøgger | Balle Skovvej 2A | 8444 Balle | Kontakt