Balle Vandværk A.m.b.a.

Klagemulighed

Fra den 1. oktober 2015 kan private forbrugere indbringe klager vedrørende tvister med vandværket for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Klagemuligheden gælder nu kun for private forbrugere. Det forventes, at også virksomheder senere får ret at benytte denne klagemulighed. Klageadgangen er fastsat i kapitel 5 i Lov om alternativ tvistløsning i forbrugerklager. Lov nr. 524. (Forforbrugerklageloven)
Kort om klagemuligheden
Indgiver kunden en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, skal kunden betale 100 kr. Hvis dette ikke resulterer i en mindelig løsning ved mediation (mægling) kan kunden klage til Forbrugerklagenævnet. Dette koster kunden 400 kr. De 400 kr. tilbagebetales, hvis kunden får medhold.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.
Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kontaktes på 4171 5000.

Driften
Der er i øjeblikket ingen driftforstyrrelser.Se mere aktuelt nyt her
Medlem af:
Name: dv-logo.png.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Balle Vandværk A.m.b.a | Formand Jørgen Brøgger | Balle Skovvej 2A | 8444 Balle | Kontakt