Ny rentvandstank og pumpehus

I august 2014 er alle tilladelser fra Syddjurs kommune

kommet og arbejdet med den nye vandtank kan påbegyndes.

 

I begyndelsen af september påbegyndtes rydning af arealet, hvor den nye vandtank skulle være.

I begyndelsen af oktober bliver der støbt bund til den nye vandtank og en uge senere den

9. oktober kom Pederstrup Beton og en kran fra BMS og opsatte den nye vandtank. Kl. 17 samme dag var dette arbejde afsluttet. Den store BMS kran kunne ses langt væk og trak derfor en del personer, store og små, til vandværket. Der er oven på vandtanken lavet en bygning, hvor pumpeanlægget skal være. Flytning af rentvandspumper er endnu ikke gået i gang, men forventes påbegyndt snarest.

Vandtankens rumindhold er ca. 240 m3, hvilket svarer til et døgn forbrug.

Balle Vandværk A.m.b.a | Formand Jørgen Brøgger | Balle Skovvej 2A | 8444 Balle | Kontakt