Balle Vandværk A.m.b.a.

Historie


I 1913 mødtes en gruppe lodsejere i Balle for at drøfte dannelsen af et vandværk. Ifølge dokumenter fra dengang blev det starten på I/S Balle Vandværk, idet 34 navngivne personer skrev under på følgende erklæring:
"I 1913 betaltes der afgift til vandværket efter hvor mange vandhaner man havde og prisen var 5 kr. pr. vandhane halvårlig."
Name: erklaering.png.
100 års jubilæum
Vandværket kunne den 5. september 2013 fejre 100 års jubilæum. Dagen blev markeret med åbent hus på vandværkets adresse. 
I dag
Balle Vandværk har i dag 292 forbrugere. Vandværket er i 2013 omdannet til et A.m.b.a. Vandværket forsyner i dag et stort område – dækkende Balle by, Nordre Kærvej, Ørup-Attrup, Lunbakkevej, Birkesig, Frydensbjerg og op til Rosmus Skole, Børnehuset og Hallen på Fiskegårdsvej.Vandværket har i dag 3 nye boringer i drift i et skovareal på Regnar Isaks ejendom endvidere en ældre boring og en pejleboring på vandværkets adresse. Råvandet bliver pumpet til behandling på Vandværket og derfra videre til forbrugerne.
2017
Balle Vandværk har pr. 1. januar 2017 indgået fusionsaftale med Rosmus Vandværk. Dette betyder at de 58 forbrugere i Rosmus Vandværk er optaget som fuldgyldige medlemmer i Balle Vandværk. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en vandforsyning mellem de to vandværker så forbrugerne i Rosmus også i fremtiden er sikret vand i hanerne.
2018
I 2018 indgik Balle Vandværk og Djurs Vand aftale om levering af vand til de 26 forbrugere i Nyballe.
Driften
Der er i øjeblikket ingen driftforstyrrelser.Se mere aktuelt nyt her
Medlem af:
Name: dv-logo.png.
Name: SDV_HorisontalLogo.png.
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Balle Vandværk A.m.b.a | Formand Jørgen Brøgger | Balle Skovvej 2A | 8444 Balle | Kontakt