Balle Vandværk A.m.b.a

erklaeringHistorie

I 1913 mødtes en gruppe lodsejere i Balle for at drøfte dannelsen af et vandværk. Ifølge dokumenter fra dengang blev det starten på I/S Balle Vandværk, idet 34 navngivne personer skrev under på følgende erklæring:

I 1913 betaltes der afgift til vandværket efter hvor mange vandhaner man havde og prisen var 5 kr. pr. vandhane halvårlig. Se stiftelse bevis her.

100 års jubilæum

Vandværket kunne den 5. september 2013 fejre 100 års jubilæum. Dagen blev markeret med åbent hus på vandværkets adresse. 

I dag

Balle Vandværk har i dag 292 forbrugere. Vandværket er i 2013 omdannet til et A.m.b.a. Vandværket forsyner i dag et stort område – dækkende Balle by, Nordre Kærvej, Ørup-Attrup, Lunbakkevej, Birkesig, Frydensbjerg og op til Rosmus Skole, Børnehuset og Hallen på Fiskegårdsvej.
Vandværket har i dag 3 nye boringer i drift i et skovareal på Regnar Isaks ejendom endvidere en ældre boring og en pejleboring på vandværkets adresse. Råvandet bliver pumpet til behandling på Vandværket og derfra videre til forbrugerne.

 

Balle Vandværk A.m.b.a | Formand Jørgen Brøgger | Balle Skovvej 2A | 8444 Balle | Kontakt